Privacybeleid van Slagerij van Tol


November 2019
Slagerij van Tol hanteert het volgende privacybeleid met betrekking tot het gebruik van zijn website www.slagerijvantol.nl


Algemeen

Slagerij van Tol gebruikt nooit gegevens over bezoekers van zijn websites om aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen (direct marketing, e-mail spam e.d.). Slagerij van Tol stelt gegevens over bezoekers van haar websites niet aan derden ter beschikking.


Virussen en veiligheid

De website van Slagerij van Tol wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen. De website wordt volledig onderhouden.


Door Slagerij van Tol verzonden e-mail

Door Slagerij van Tol verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan.


Auteursrecht

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze website, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan Slagerij van Tol. Informatie op deze website, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Slagerij van Tol.


De website van Slagerij van Tol

Slagerij van Tol stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze website. Hoewel de informatie op deze website permanent zo nauwkeurig en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen, of andere informatie op deze site ten allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van de website kunnen daarom op geen enkele wijze rechten worden ontleend.


Wijzigingen

Slagerij van Tol behoudt zich het recht voor zijn privacybeleid aan te passen. Slagerij van Tol adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

November 2019